FANDOM


Bortom Sans är en fristående ultrasinfluerad läktargruppering vars främsta mål är att bidra till en mer visuell och livlig läktarkultur. Precis som namnet speglar så vill vi vara något utöver de vanliga i stödet till vår passion, Helsingborgs Idrottsförening.

Är man intresserad av att bli en del av gruppen så söker man självmant upp oss på läktaren. Bortom Sans har inga speciella medlemskriterier utan gör en individuell bedömning vid varje medlemskap.