FANDOM


Bortom Sans är en fristående ultrasinfluerad läktargruppering vars främsta mål är att bidra till en mer visuell och livlig läktarkultur. Precis som namnet speglar så vill vi vara något utöver de vanliga i stödet till vår passion, Helsingborgs Idrottsförening.

Är man intresserad av att bli en del av gruppen så söker man självmant upp oss på läktaren. Bortom Sans har inga speciella medlemskriterier utan gör en individuell bedömning vid varje medlemskap.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki